Rapportage over Campus Eemsdelta in Spraakmakers (KRO-NCRV)

1Dit artikel bevat een samenvatting van een inspirerende reportage uitgezonden in het programma Spraakmakers van de KRO-NCRV, gepresenteerd door Mariëlle Beers. Ze neemt je mee naar de gemeente Eemsdelta in Groningen, waar je een kijkje krijgt op Campus Eemsdelta Groningen. Ontdek de fascinerende inzichten die deze reportage biedt over de ambitieuze plannen en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, duurzaamheid en energietransitie in deze regio.

Luister de reportage terug

In het noorden van het land, specifiek in de gemeente Eemsdelta (bestaande uit Appingedam, Delfzijl en Loppersum), wordt er vooruitgekeken in plaats van zich te laten definiëren door aardbevingen, zo werd onlangs bekend. De nieuwe Campus Eemsdelta in Appingedam is geopend als het kloppende hart van de nieuwe Groningse economie, gericht op groene energie, duurzaamheid en energietransitie. Mariëlle Beers bezoekt het gebied, beginnend in de haven van Delfzijl, waar ze spreekt met Frans Alting, de directeur van de ondernemersvereniging.

Frans Alting benadrukt dat de regio een andere kijk verdient. Hij wijst mensen die uit Den Haag of Rotterdam komen op de betekenis van deze plek en zegt: “Kijk, want wat je hier ziet, is waar Nederland begint.”

John Wierenga, voorzitter van de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, heeft als missie om het denken over deze regio te veranderen en het imago te verbeteren. Hij wil dat mensen deze regio aantrekkelijk vinden om naartoe te gaan.

De campus in vogelvlucht vlak vóór de ingebruikname van het nieuwe complex.

John Wierenga benadrukt dat de regio veel potentie heeft en dat er geïnvesteerd wordt in deze gebieden. Hij wil laten zien welke kansen er zijn en dat er ruimte is om te wonen en te werken. Het gebouw symboliseert de omslag van bedreigingen door aardbevingen naar kansen voor de energietransitie en vergroening.

“Wat we met het schoolgebouw hebben gedaan, is de bedreiging van de aardbevingen ombouwen tot een kans.”
— John Wierenga

Frans Alting, van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, ondersteunt deze visie en legt uit dat de industrie een belangrijke rol speelt in het gebied. Hier worden de basismaterialen geproduceerd die essentieel zijn voor producten zoals kleding en auto’s. De regio profiteert van de nabijheid van duurzame energiebronnen en heeft toegang tot kennis van universiteiten en hogescholen. De combinatie van deze factoren en de ruimte in het gebied maken het een gewilde plek.

“Die verbinding hier met zee, duurzame energie, het agrarisch achterland en kennis. Ja, die combinatie samen met de ruimte die we hier hebben, maakt dit echt wel een hele gewilde plek.”
— Frans Alting

Mariëlle Beers reist verder naar het Chemie Park Delfzijl, waar ze spreekt met Nina Huck, sitemanager voor Teijin Aramid Delfzijl. Nina legt uit dat het park het grootste chemische complex in het gebied is en dat ze utiliteiten delen met het CPD, waardoor groene energie beschikbaar is. Ze wijst op de nabijheid van een afvalverwerker en een bio-stroomopwekker, die groene energie leveren aan het chemiepark. Ze benadrukt ook de bescherming van het park tegen aardbevingen en de waarde van de Waddenzee als cultureel erfgoed.

Mariëlle vraagt ook naar de risico’s van het werken met chemische stoffen in de buurt van een natuurgebied, en Nina verzekert dat ze rekening houden met de omgeving en geen uitstoot naar de Waddenzee hebben.

“Op het moment dat alle jonge mensen zouden wegtrekken, zou je eigenlijk niet leefbare woonkernen overhouden. En juist door ook de scholing in de regio aan te bieden, wordt wonen en werken in de regio aangemoedigd.”
— Nina Huck

Daarna spreekt Mariëlle met de jonge ondernemers van “Flamerous”, een kaarsenbedrijf dat tijdens lessen werd opgericht en tot Junior Company van het Jaar werd uitgeroepen. De jongeren leggen uit dat ze enthousiast zijn geworden door het programma van Jong Ondernemen en dat de begeleiding en financiële prijzen hen hebben geholpen. Ze zijn ook van mening dat de regio werkgelegenheid en goede voorwaarden moet bieden om jongeren aan te trekken en te behouden.

Flamerous, Junior Company van het Jaar, tijdens de opening van de campus. Foto: Sjoerd Knol.

Frans Alting van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta benadrukt dat de ontwikkelingen in de regio niet gebaseerd zijn op het verplaatsen van werkgelegenheid, maar op nieuwe kansen die de markt ziet. Hij gelooft dat de extra investeringen van het kabinet kunnen helpen.

Kim Putters van de SER benadrukt het belang van het benutten van de kracht van de regio en het positieve beeld van ondernemerschap dat in Groningen heerst. Hij noemt het creëren van iets nieuws en beters en de focus op duurzame ontwikkeling als positieve aspecten om van te leren.

“Hier zijn mensen die zien kansen en die willen dat we die bedrijvigheid daar bevorderen. Het debat over ondernemerschap in de Randstad zit zo vaak in een negatieve hoek. En ik hier hoor ik vooral de kansen. En die les zou ik graag meenemen.”
— Kim Putters

Het interview laat zien dat er veel potentieel is in de regio en dat er positieve initiatieven worden ontplooid, met aandacht voor economische ontwikkeling, leefomgeving en kansen voor mensen.

Delen: